Toto je demo verze vzdělávacího programu VacciWay pro sestry. Jedná se tedy pouze o krátkou ukázku vzdělávacího programu. 

Vzdělávací program VacciWay pro sestry společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný vzdělávací program pro nelékařské zdravotnické pracovníky, výuka probíhá elektronicky, tzv. e-learningem.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy zakončen závěrečným testem. Po úspěšném absolvování získá účastník certifikát.

Kurz je doplněn o:

  • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
  • seznam literatury,
  • závěrečné online testy.

Autorský tým:

Mgr. Kristina Dylová

MUDr. Silvana Jakubalová