Modul I Jak to všechno vlastně začalo a na něj navazující seminář 1 Komunikace v souvislosti s typologií pacienta (klienta) je první částí ze vzdělávacího programu VacciWay společnosti Avenier a.s., jenž představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Modul I máte k dispozici ke studiu po dobu jednoho čtvrtletí, v jehož závěru se zúčastníte semináře 1 Komunikace v souvislosti s typologií pacienta (klienta). Pro úspěšné absolvování modulu I a získání potvrzení o absolvování s vyznačeným počtem kreditů musíte absolvovat obě teoretická témata zakončená autotesty a závěrečným testem v rámci LMS Avenier Moodle. Úspěšným absolventem závěrečného testu modulu I se stanete dosažením 80% úspěšnosti. Potvrzení o úspěšném absolvování semináře 1 s praktickým nácvikem situací s vyznačeným počtem kreditů získáte za účast na semináři.

Kurz je doplněn o:

  • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
  • seznam literatury,
  • autotesty,
  • závěrečný online test.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Modul I Jak to všechno vlastně začalo a na něj navazující seminář 1 Komunikace v souvislosti s typologií pacienta (klienta) je první částí ze vzdělávacího programu VacciWay společnosti Avenier a.s., jenž představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Modul I máte k dispozici ke studiu po dobu jednoho čtvrtletí, v jehož závěru se zúčastníte semináře 1 Komunikace v souvislosti s typologií pacienta (klienta). Pro úspěšné absolvování modulu I a získání potvrzení o absolvování s vyznačeným počtem kreditů musíte absolvovat obě teoretická témata zakončená autotesty a závěrečným testem v rámci LMS Avenier Moodle. Úspěšným absolventem závěrečného testu modulu I se stanete dosažením 80% úspěšnosti. Potvrzení o úspěšném absolvování semináře 1 s praktickým nácvikem situací s vyznačeným počtem kreditů získáte za účast na semináři.

Kurz je doplněn o:

  • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
  • seznam literatury,
  • autotesty,
  • závěrečný online test.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností.