Vzdělávací program VacciWay - modul I-IV společnosti Avenier, a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, který probíhá výlučně elektronicky, tzv. e-learningem.

Společnost Avenier, a.s. pro Vás připravila program, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Program je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem. Roční studium kurzu pak bude zakončeno závěrečnou elektronickou zkouškou z teorie a po jejím úspěšném absolvování certifikací. Jednotlivé moduly jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Kurz je doplněn o:

  • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
  • seznam literatury,
  • autotesty,
  • závěrečný online test.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay - modul I-IV společnosti Avenier, a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, který probíhá výlučně elektronicky, tzv. e-learningem.

Společnost Avenier, a.s. pro Vás připravila program, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Program je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem. Roční studium kurzu pak bude zakončeno závěrečnou elektronickou zkouškou z teorie a po jejím úspěšném absolvování certifikací. Jednotlivé moduly jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Kurz je doplněn o:

  • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
  • seznam literatury,
  • autotesty,
  • závěrečný online test.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová