Test je sestaven z 20 otázek různých typů: otázky s jednou správnou odpovědí a otázky pravda/nepravda..

Maximum bodů, jichž lze v testu dosáhnout je 20. 

Časový limit pro vyplnění testu je 30 minut. K otázkám se lze vracet. K absolvování testu máte jen jeden pokus.
Při výběru špatné odpovědi je automaticky 0 bodů za odpověď. 

Test spustíte kliknutím na Pokusit se o zvládnutí testu.