Vzdělávací program VacciWay společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kombinovaný kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem a seminářem s praktickým nácvikem situací (zážitkový trénink dovedností). Roční studium kurzu pak je zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a posledním seminářem s certifikací. Jednotlivé moduly i semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • autotesty,
 • závěrečný online test.

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kombinovaný kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem a seminářem s praktickým nácvikem situací (zážitkový trénink dovedností). Roční studium kurzu pak je zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a posledním seminářem s certifikací. Jednotlivé moduly i semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • autotesty,
 • závěrečný online test.

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kombinovaný kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem a seminářem s praktickým nácvikem situací (zážitkový trénink dovedností). Roční studium kurzu pak je zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a posledním seminářem s certifikací. Jednotlivé moduly i semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • autotesty,
 • závěrečný online test.

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kombinovaný kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem a seminářem s praktickým nácvikem situací (zážitkový trénink dovedností). Roční studium kurzu pak je zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a posledním seminářem s certifikací. Jednotlivé moduly i semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • autotesty,
 • závěrečný online test.

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kombinovaný kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem a seminářem s praktickým nácvikem situací (zážitkový trénink dovedností). Roční studium kurzu pak je zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a posledním seminářem s certifikací. Jednotlivé moduly i semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • autotesty,
 • závěrečný online test.

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kombinovaný kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem a seminářem s praktickým nácvikem situací (zážitkový trénink dovedností). Roční studium kurzu pak je zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a posledním seminářem s certifikací. Jednotlivé moduly i semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • autotesty,
 • závěrečný online test.

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný roční vzdělávací program pro odbornou veřejnost, kdy část výuky probíhá elektronicky, tzv. e-learningem a část prezenčně.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kombinovaný kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy po čtvrtletí studia zakončen závěrečným testem a seminářem s praktickým nácvikem situací (zážitkový trénink dovedností). Roční studium kurzu pak je zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a posledním seminářem s certifikací. Jednotlivé moduly i semináře jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a za jejich úspěšné absolvování získá účastník potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Studijní předpoklady

Minimální požadavky na uchazeče: základní znalosti lékařské terminologie, anatomie a patologické fyziologie, základy ovládání PC.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu budou medici, epidemiologové, všeobecní praktičtí lékaři a mladí lékaři jiných odborností. 

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • autotesty,
 • závěrečný online test.

Autorský tým:

Mgr. David Valnoha

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

MUDr. Silvana Jakubalová

Vzdělávací program VacciWay pro sestry společnosti Avenier a.s. představuje jedinečný vzdělávací program pro nelékařské zdravotnické pracovníky, výuka probíhá elektronicky, tzv. e-learningem.

Společnost Avenier a.s. pro Vás připravila kurz, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR. Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává ze dvou témat a je vždy zakončen závěrečným testem. Po úspěšném absolvování získá účastník certifikát.

Kurz je doplněn o:

 • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály),
 • seznam literatury,
 • závěrečné online testy.

Autorský tým:

Mgr. Kristina Dylová

MUDr. Silvana Jakubalová